Open office

Volně dostupný kancelářský balík

Open Office

Open Office je volně dostupný kancelářský balík, který je rovnocenným soupeřem MS Office. Skrývá v sobě všechny klasické produkty pro práci s textem – Writer, tabulkami – Calc, prezentacemi – Impress, grafikou – Draw a ještě několik dalších specializovaných aplikací.

Jeho základní výhodou mimo intuitivního ovládání a vysoké funkčnosti je to, že je zdarma. Plná instalace navíc nezabere více než 400 megabytů. Tento kancelářský balík byl již na počátku vytvořen z důvodu nabídnout uživatelům volně dostupnou sadu kancelářských nástrojů, které ale budou zahrnovat veškerou funkcionalitu placených produktů.

Umožní zpětnou kompatibilitu se svými soubory vytvořenými v rámci starších verzí – což je vlastně podstata otevřeného souborového formátu.  Navíc bude schopen pracovat se soubory vytvořenými v různých verzích konkurenčního programu například od MS.

Poznávacím znakem OpenOffice je klasické rozhraní, které umožňuje hned na začátku zvolit soubor, se kterým chceme pracovat nebo který chceme vytvořit. Vše je umístěno v jediném okně, které nás následně zavede do vhodné aplikace, což je přehlednější a jednodušší, jelikož nemusíme spouštět různé programy a přemýšlet, zda můžeme daný soubor otevřít či nikoli.

Velkou výhodou je i otevírání souborů typu pdf či MS a ukládání souborů v těchto formátech. Dalším pozitivem mimo to, že je program zdarma, je možnost využít jej pro komerční účely, pokud jej nainstalujeme na veškeré počítače.

Vložil Kancelářský balík zdarma | Štítek , , | Zanechat komentář

Open Office portable

Do rodiny programů OpenOffice patří i verze OpenOffice portable. Jedná se o plnohodnotný kancelářský balík (součástí jsou Writer, Draw, Base, Calc a Impress), který ovšem není nutné nijak složitě instalovat. Stejně jako jeho normální instalovaná verze je poskytován pod volnou licencí, což znamená, že je úplně zdarma a to i pro komerční účely. Nezáleží tedy, pod jakým operačním systémem aktuálně pracujete, stačí mít u sebe flash paměť, povolené USB Mass Storage a můžete pracovat na svých projektech. Je to další z řady kroků k otevřenosti a naprosté jednoduchosti v používání OpenOffice.

Tato verze opět umožňuje pracovat s různými typy souborů, včetně těch od komerčních produktů. Zároveň je ale schopna ukládat přímo do pdf, pokud by odf, což je otevřený dokumentový formát, který garantuje zpětnou kompatibilitu se souborem i po několika letech od jeho vytvoření a s vznikem nových verzí OpenOffice nestačil.

Což je častý problém u placených kancelářských balíků, které s novou verzí přichází s novým formátem, který staré verze nejsou schopny otevřít. Často dokonce nefunguje ani opačná kompatibilita.

K jednoduché přenositelnosti této verze také napomáhá jeho minimální velikost, která se pohybuje okolo 90 megabytů, což je v dnešní době mnohagigových flash pamětí naprosté minimum.

        Návod: stáhněte nejaktuálnější verzi, vyberte umístění, kam chcete program vložit (například flash paměť, síťový disk), počkejte na stažení OpenOffice portable a jeho automatické zpracování, a pak již stačí program klasickým dvojklikem spustit.

Vložil Kancelářský balík zdarma | Štítek , , | Zanechat komentář

Open Office Calc

Open Office CalcTento nástroj z freewarového balíku kancelářských programů OpenOffice je praktickým ekvivalentem Microsoft Excelu. Je určen pro tvorbu a práci s tabulkami, vzorci a filtry. Můžete zde vytvářet jednoduché seznamy a přehledné grafy, stejně jako sofistikované výpočetní systémy, které budou propojovat data a funkcionalitu několika různých tabulek.

Při práci s Calcem se můžete spolehnout na klasické možnosti formátování buněk, práci s textem včetně jeho automatické kontroly a vkládání obrázků či textu z jiných souborů. Hlavní síla tohoto tabulkového procesoru ovšem spočívá v databázi vzorců a funkcí, které umožňují práci jak s prostými ciframi, tak s různými daty z finančního, matematického či statistického prostředí.

Stejně jako ostatní programy z balíku OpenOffice je i Calc formátově kompatibilní se svým protějškem u MS, tedy s Excelem, což znamená, že dokáže vytvářet i otevírat mimo svůj klasický formát i soubory s příponou xls, které náleží právě pro MS. Dále je schopen pracovat se soubory ve formátu csv, dbv, html, slk a další.

Zde je pár výhod, které má Calc oproti Excelu:

 • Umožňuje jednoduše zkopírovat tabulku s čísly například z webu, vložit ji do nového souboru a provést na čísly operaci suma
 • Používá metrický systém jako defaultní označení velikosti buněk
 • Můžete vrátit akci „Smazání tabulky“
 • Calc obsahuje propracovanějšího průvodce při práci s funkcemi, cehož lze využít při řešení problému u komplexních vzorců

Vložil Kancelářský balík zdarma | Štítek , , | Zanechat komentář

Open Office Writer

Writer je textový procesor z kancelářského balíku OpenOffice, který odpovídá komerčnímu programu MS Word. Stejně jako ostatní programy z tohoto balíku je i Writer schopen konkurovat svému placenému protějšku a obsahuje obdobné funkce jako Word.

Pokud chcete jakkoli pracovat s textem, je v dnešní době důležité formátování textu. I když budete chtít napsat obyčejný elektronický dopis, je důležité, aby byl správě stylově formátovaný. Přesně pro tuto činnost je Writer určený. Obsahuje totiž různé vzory a šablony, které vám mohou pomoci při práci. Postará se o kontrolu pravopisu a to jak v českém jazyce, tak i v jazycích cizích. Je schopen nejenom kontroly, ale také aktivní opravy a může za vás slova automaticky doplnit, či je jinak upravit.

Samozřejmostí je formátování textů a vytváření různých stylů. Při rozsáhlejších pracích je použití stylů praktickou nutností, jelikož vám umožňuje změnou na jednom místě upravit všechny stejně formátované části textu v celé práci. Pro určitý vzhled dokumentu lze využít různé druhy písma – tzv. fonty, které jsou automatickou součástí.

Mimo text je Writer schopen pracovat s obrázky, tabulkami a vzorci, kdy využívá propojení s OpenOffice Math. Pro specializovanou práci s textem je umožněno instalovat různé doplňky a rozšíření formou modulů.

Mezi formáty, které ve Writeru otevřete či zpracujete, patří mateřský formát odt, dále klasické formáty MS Word (doc, docx, rtf) a také xhtml. Navíc u několika posledních verzí je možné ukládat do standardního formátu pdf.

Vložil Kancelářský balík zdarma | Štítek , , | Zanechat komentář

Microsoft Office 2010

Kancelářský pomocníkMS Office 2010 představuje špičku na trhu s komerčními kancelářskými programy. Jedná se o nejnovější verzi tradičního programu od společnosti Microsoft. Obsahuje klasickou sestavu aplikací pro práci s textem – Word, tabulkami – Excel, prezentacemi – PowerPoint, poštou – Outlook a poznámkami – OneNote (ta je nyní doplněna do všech sad).

Navíc je možné získat další funkcionalitu v podobě zvlášť placených programů, jakými jsou Access, Publisher, Communicator a jiné.

Obsah balíčku se liší dle ceny, kterou plánujete za toto kancelářské řešení zaplatit a také podle toho, zda jste student či podnikatel. Můžete si také zvolit z několika Multilicenčních sad, které umožňují výhodnější koupi při instalaci MS Office na více počítačů – ideální řešení pro velké firmy.

Mezi hlavní změny, které byly zapracovány do verze 2010, patří:

 

 • Rozšíření balíku pro použití na mobilních telefonech a také virtuálně skrze webové prohlížeče
 • Nové zobrazení Backstage™ – průvodce při tisku a ukládání souborů, práce s jeho historií
 • Umožnění synchronní práce na dokumentech a jejich jednoduchého sdílení
 • Zachování jednoduchého a známého uživatelského prostředí, které bylo zjednodušeno a je nyní více nakloněno k uživatelským modifikacím
 • Bohatší výbava v rámci grafiky a obrázků, rozšířená možnost práce s nimi
 • Outlook výkonově posílen, jednotlivé emaily jsou rozděleny do konverzací, což umožňuje jednodušší a přehlednější práci s poštou
 • Možnost vybrat si mezi 32bitovou a 64bitovou verzí
Vložil Kancelářský balík MS Office | Štítek , , , | Zanechat komentář

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2007 (jinak také Office 12.0) je předchozí verze komerčního kancelářského balíku, která přinesla zásadní změny v rámci tohoto tradičního softwarového produktu. Stejně jako nynější verze se skládala z různých textových, tabulkových a jiných procesorů a nástrojů (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, atd.).

V závislosti na tom, zda jste osoba právnická či fyzická jste si mohli vybrat z několika přednastavených balíčků. Sady obsahovaly různý počet produktů, který se odvíjel od jejich ceny.

Hlavní rozdíl mezi předchozí verzí 2003 a verzí 2007, byla změna v rámci grafického rozhraní a nového pojetí celé funkcionality. Toto nové rozhraní bylo nazváno Fluent User Interface (Plynulé nebo Hladké Uživatelské Rozhraní). Předchozí verze umisťovala jednotně veškerou funkcionalitu v rámci tlačítek do panelů, které byly neustále viditelné. A to vše bez ohledu na to, zda jste aktuálně funkcí využívali či nikoli. Díky mnoha tlačítkům na pracovní ploše se práce stávala nepřehlednou a docházelo k dlouhému hledání nástrojů, které chtěl uživatel použít. Ve verzi 2007 bylo nasazeno nové rozhraní, které slučovalo funkcionalitu do bloků dle objektu, se kterým bylo aktuálně pracováno. Pokud jste upravovali text, měli jste k dispozici možnosti pro zvolení druhu písma, jeho velikosti, podtržení atd. Pokud jste vkládali obrázek, zobrazil se panel nástrojů pro obrázek.

Vše bylo zasazeno do aktuální vlajkové lodi MS pro vzhled a ovládání – styl Metro. Ve změněném prostředí nebylo zpočátku lehké se orientovat, ale po chvíli praxe uživatel ušetřil velké množství času díky efektivnímu rozdělení panelů.

Vložil Kancelářský balík MS Office | Štítek , , , | Zanechat komentář

Home Office

Home OfficeSpolečnost Microsoft nabízí různé sady svého kancelářského balíku MS Office 2010 a tou nejzákladnější je výhodná sada pro studenty a domácnost. Obsahuje základní programy pro práci s textem – Word, tabulkami a vzorci – Excel, pro tvorbu prezentací PowerPoint a nově také nástroj pro práci s poznámkami OneNote.

Výhodná cena je ovšem vykoupena nepřenositelností této verze, která je klasicky označována OEM. Získáte sice plnou verzi kancelářského balíku, ale můžete si ji nainstalovat pouze na jeden počítač či zařízení. Pokud vám přestane celé PC nebo jeho pevný disk fungovat, ztrácíte automaticky s ním i platnou verzi softwaru.

Sada pro studenty a domácnost obsahuje nejnovější verzi MS Office 2010, která disponuje relativně novým uživatelským rozhraním ve stylu Metro. Umožňuje tak efektivnější práci s danými objekty, kdy uživateli zobrazuje pouze nástroje, které může k dané práci potřebovat.

Základním nástrojem sady je MS Word. Jedná se o tradiční textový procesor, který je vhodný jak pro obyčejné psaní poznámek či jednolitého textu, tak pro sázení dobře vypadajících prací. Umožňuje klasické formátování textů za použití stylů, obsahuje nástroje pro zpracování a úpravu obrázků, vkládání tabulek a přejatých textů a mnoho dalšího. Zapomenout nesmíme ani na propracovanou kontrolu pravopisu a možnost automatické opravy slov.

Pro práci s tabulkami a čísly je v sadě obsažen MS Excel. Excel jako tabulkový procesor je vhodný pro práci nad velkým objemem dat, nejčastěji čísel, které dokáže velmi snadno filtrovat, upravovat a dále s nimi pracovat. Samozřejmostí je převod dat do grafické podoby formou různých grafů.

Vložil Kancelářský balík MS Office | Štítek , , | Zanechat komentář

Antivirový program ke stažení zdarma

Antivirové porogramyVýrobci softwaru pro bezpečný pohyb na internetu a ochranu vašeho PC před nezvanými hosty, často zákazníkům nabízí antivirové řešení zdarma. Chtějí jim představit alespoň část produktu, který budou mít, pokud si zaplatí za plnou verzi. Společně se podíváme na několik výrobců těchto řešení a vzájemně je porovnáme.

Velkými hráči na českém trhu jsou bezesporu společnosti Avast, AVG a Eset. Každá z těchto firem nabízí antivir zdarma, případně plnou verzi na omezenou dobu.

Vezměme to pěkně podle abecedy – firma Avast nabízí antivir zdarma, který blokuje viry a spyware, zajišťuje varování před podezřelými soubory dle interní databáze, díky cloudu přináší rychlé aktualizace a umožňuje pomoc díky vzdálenému přístupu. Zároveň můžete využít možnosti nainstalovat si zkušební verzi plného programu, který vám po dobu 30 dní bude fungovat jako placená verze.

Společnost AVG taktéž nabízí free řešení, které vás ochrání před viry a spywarem, ale zde výčet funkcí končí. Oproti plné verzi ztrácíte možnost ochrany před narušiteli bezdrátové sítě, zabezpečení oline nakupování a placení, bezpečné stahování souborů a mnoho dalšího. Ovšem i AVG nabízí 30 denní zkušební verzi svého placeného antiviru zdarma.

Firma Eset nabízí pouze zkušební časově omezenou verzi, kterou je třeba si po uplynutí určité doby aktivovat, tedy koupit.

Představená řešení mají ještě mimo zřejmá omezení několik dalších – není možné je využít komerčně a nemáte nárok na technickou podporu. Obecně platí, že pokud si zaplatíte více peněz, dostane se vám rychlejší a kvalitnější program.

Vložil Zajímavé programy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vypalovací programy zdarma

Vypalovací médiumV době kdy má každý možnost pořizovat kvalitní digitální fotografie či videa ve velkém rozlišení, roste potřeba zálohy těchto dat. Navíc čím vyšší rozlišení, tím větší výsledný objem dat. Kde jsou doby, kdy pro zálohu veškeré vaší práce stačila jediná disketa. Pokud aktivně fotíte, natáčíte, nahráváte hudbu nebo si pouze chcete udělat zálohu vašich dokumentů, potřebujete pro to nějaké médium a software pro zápis na dané médium. Pokud chcete někomu darovat fotky z rodinné oslavy, je nejjednodušší mu je vypálit na CD nebo DVD. A k tomu je dobré mít kvalitní program, který vám nabídne jednoduché ovládání, vysokou funkčnost a ideálně je zdarma. Několik si jich představíme.

DeepBurner je jednoduchý a intuitivní vypalovací program, který vám vypálí základní data na veškeré druhy CD a DVD. S čím vám ovšem nepomůže, jsou Blu-Ray disky. Pokud si připlatíte za Pro verzi, budete moci klonovat DVD a převádět tak filmy na další disky nebo na svůj počítač.

BurnAware představuje již pokročilejšího pomocníka při vypalování a záloze dat. Jedná se o freeware, který je schopen vypálit veškeré druhy disků, vytvořit bootovací CD nebo zálohovat hudbu ve vysoké kvalitě.

CDBurnerXP je program vytvořený přímo pro Microsoft Windows. Opět se jedná o freeware, který umí vypalovat na všechny druhy disků. Dalším plusem je přehledné rozhraní podobné souborovému commanderu.

Nero Burninng ROM je asi nejkomplexnější vypalovací program, který se nespokojí pouze s vypalováním na veškerá dostupná média, ale zvládá i konvertování hudby, mazání disků, tisk na CD/DVD/Blu-ray (musíte mít speciální vypalovací mechaniku). Použití Nera v neplacené verzi je ovšem časově omezeno.

Vložil Zajímavé programy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Češtiny do programů

Jistě se vám stalo, že jste si oblíbili nějaký program či hru, ale pořádně jste si ji neužili nebo jí nerozuměli, jelikož neměla možnost přepnutí do českého jazyka. Mnohé softwarové společnosti dbají o zákazníka a programy vyrábějí v různých jazykových mutacích, ale co s těmi, které tak nečiní? Mám tu pro vás návod, jak získat a kde hledat české popisky do her a češtiny do programů.

Nejlépe získáte češtiny na specializovaných webech, které se distribucí a často i překladem zabývají. Bohužel dost často se jedná pouze o stránky, které díky klíčovým slovům lákají čtenáře na reklamu, aniž by nějaké češtiny do programů na svém webu měly umístěny.

Pro hledání použijte libovolný vyhledávač a zadejte do něj „češtiny do programů a her“. Vyjede vám poměrně dlouhý seznam nejrůznějších stránek, které se zabývají daným tématem nebo se tak alespoň snaží vypadat. Nyní začíná poměrně mravenčí práce, kdy musíte vyfiltrovat ty podvodné a nikam nevedoucí stránky a zůstanou vám asi dvě až tři. Zárukou kvality je známý poskytovatel serverového řešení, který stránce poskytuje hosting, případně celou doménu. Hodně můžete zjistit i pouhým pohledem na to, jak stránky vypadají.

Klasicky je nejdříve umístěn základní rozcestník mezi Hrami a Programy. Poté už stačí jen kliknout na písmeno v abecedě, které je shodné s počátečním písmenem v názvu hledané hry či programu, soubor stáhnout a dle přiložených informací nainstalovat či vložit do příslušné složky vašeho programu.

Vložil Zajímavé programy | Štítek , , , | Zanechat komentář